2002 жылы құрылған «Көлік құрылысы және құрылыс материалдарын өндіру» (КҚ және ҚМӨ) кафедрасы Л.Б. Гончаров атындағы КазАДИ-дің жетекші кафедраларының бірі болып табылады. КазАДИ-дің мамандарды дайындауда «Сәулет және құрылыс» дайындық бағытының келесі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік лицензиялары бар:

Бакалавриат:

6В07311 «Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы»;
6В07308 «Құрылыс»;
6В07309 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»;
6В07312 «Көпірлер және тоннелдер құрылысы»;
6В07313 «Газ-мұнай құбырлары және газ-мұнай сақтау құрылысы»
Магистратура:
7М07314 «Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы»;
7М07308 «Құрылыс».

Бітірушілер/түлектер шығарушы кафедраның профессор-оқытушылар құрамының әлеуеті өте жоғары: 3 техника ғылымдарының докторы, 8 техника ғылымдарының кандидаттары, 1 PhD докторы және 7 техника ғылымдарының магистрлері.

«КҚ және ҚМӨ» кафедрасы білім алушылардың тиімді жұмысқа орналасуына әкелетін жұмыс берушілермен ынтымақтастықты белсенді дамытады, оларды білім беру бағдарламаларының мазмұнын анықтауға, сабақтар өткізуге, білім алушылардың білімін бағалауға кеңінен тартады.

Білім беру бағдарламаларының бағыттары бойынша білім беру сапасын қамтамасыз ету кафедра студенттері мен магистранттарының өндірістік базасында практика жүргізу бойынша жетекші өндірістік және ғылыми ұйымдармен жасалған шарттар негізінде жүзеге асырылады. Ең басты серіктестер болып «ҚазжолҒЗИ» АҚ, «ҚазАвтоЖол» АҚ, «ҚазҒЗжәнЖИ «Дортранс» ЖШС, «Асфальтобетон-1» АҚ, «АККЗ» ЖШС, «BI Group» ЖШС және басқалары қалады.

Приложения

ПЛАН РАЗВИТИЯ ОП 6В07309 Производство строительных материалов, изделий и конструкций
ПЛАН РАЗВИТИЯ ОП 6В07308 Строительство КАЗАДИ 2022
ПЛАН РАЗВИТИЯ ОП 7М07308 Строительство КАЗАДИ 2022
ПЛАН РАЗВИТИЯ ОП 6В07310 Транспортное строительство КАЗАДИ 2022
План развития образовательной программы Докторантура 2023г
План ОП магистратура 2021г
План ОП бакалавриат 2021г
Модель выпускника 6В07308 С
Модель выпускника 6В07310 ТС
Модель выпускника 7М07308 СТРОИТ 2022-2 (1)
Модель выпускника 6В07309 ПСМК (2)
Модель выпускника 6В07313 СНГ
Модель выпускника 6В07312 СМТ
Модель выпускника 6В07311 САД
Модуль выпускника докторант 2022
Цель ОП
Комплексный план 2022-2023 ТСиПСМ
Миссия ОП
КЭД 2022-2026 САД рус
КЭД 2022-2026 САД КАЗ
КЭД 2022-2026 Сгот
КЭД 2022-2026 СНГ РУС
КЭД 2022-2026 СНГ КАЗ
КЭД 2022-2026 Мосты и тоннели РУС
КЭД 2022-2026 ПСМК рус
КЭД 2022-2026 Строительство КАЗ
КЭД 2022-2026 Мосты и тоннели КАЗ
КЭД 2022-2026 ПСМК КАЗ
КЭД докторантура ТС рус НП
КЭД докторантура ТС каз НП
КЭД 2021-2023 САД маг 2года
КЭД 2021-2023 САД маг 2г
КЭД 2022-2024 СТР маг 2года готов
КЭД строит.каз МАГ 2022
МОП 6В07309 ПСМК (1)
МОП 6В07311 САД
МОП 6В07312 МиТ
МОП 6В07313 СНГ
МОП 7М07308 СТРОИТЕЛЬСТВО – НП-2.0г (1)+
МОП 7М07314 САД – 2.0 г
МОП 8D07301 ТС – НП
МОП 6В07308 Стр
МОП 6В07312 МиТ КАЗ
МОП 6В07313 СНГ КАЗ
МОП 7М07308 СТРОИТЕЛЬСТВО – НП-2.0г (1)+ КАЗ
МОП 7М07314 САД – 2.0 г КАЗ
МОП 8D07301 ТС- НП КАЗ
МОП 6В07308 Стр КАЗ
МОП 6В07309 ПСМК КАЗ
МОП 6В07311 САД КАЗ
Положение по оформлению маг.диссертации 2022-2023
Прогамма Исследовательской практика Магистрантов
Прогамма педагогической практика Магистрантов
Программа практика Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Программа практика Строительство
Программа практики ПСМиК 6В07309
Программа практики Строительство мостов и тоннелей
Программа практики ТС 6В07310 и САД 6В07311
МУ по оформл ДП 2022-2023 ТСиПСМ Word (1)

Дипломы

Рук.Сагыбекова,Еспаева
Еспаева, Сагыбекова (2020год)
Киялбаев, Есентай 2020
Рук.Киялбаев,Есентай 2020
Рук.Еспаева,Бектурсунова
Наурузбаев К.А.
И_Муса
Рабат
Какешов
Баймурынова
Маматиминов
Жанакова Р.К.
Сагыбекова А.О. 2022

Негізгі серіктестер

АО «КазДорНИИ»
АО «КазАвтоЖол»
ТОО «Асфальтобетон №1»
ТОО «АЗМК»
ТОО «BI Group»
Негізгі серіктестер

Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол академиясының кафедраларын құру 2001 жылы басталған. 2001 жылы «Көтерме-көліктік, құрылыс-жол машиналары және жабдықтары, автомобильдер және автомобиль шаруашылығы» кафедрасы құрылды.

Кафедраның бірінші меңгерушісі КазАДИ ректоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, техника ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық көлік академиясының академигі Қабашев Рақымжан Әбілқасымұлы болды.

2010 жылдан бастап кафедраның атауы өзгертіліп «Көлік техникасы және тасымалдауды ұйымдастыру» (КТ және ТҰ) кафедрасы деп аталатын болды.

Кафедраның негізгі мақсаты/міндеті – кәсіби білімі, оқу дағдылары бар мамандарды теориялық және практикалық даярлауды қамтамасыз ету.

«КТ және ТҰ» кафедрасы келесі білім беру бағдарламалары бойынша кадрлер дайындайтын, бітірушілер/түлектер шығаратын кафедра болып табылады

Бакалавриат:

«Көлік, көлік техникасы және технологиялары»,
«Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану»
«Жол қозғалысын ұйымдастыру»
«Автокөліктегі логистика және тасымалдауды ұйымдастыру»
«Автокөлік құрылысындағы мехатроника»

Магистратура:

«Көлік, көлік техникасы және технологиялары»,
«Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану»

Докторантура:

«Көлік, көлік техникасы және технологиялары»,
«Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану»

Сабақтар мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Кафедраның профессорлар-оқытушылар құрамы жоғары білікті кәсіби ұжымнан тұрады, оның ішінде: 7 ғылым докторы, 11 ғылым кандидаттары, 2 PhD докторлар, 10 ғылым магистрлері.

Департамент полиции г. Алматы

 

МНиВО

 

ТОО «Казахский  научно – исследовательский  институт  безопасности дорожного движения» (КазНИИБД)

 

ТОО «СМЭУ Алматы»

 

ТОО «IPC MACHINES» г.Алматы

 

ТОО «SNLC» (Shyngar Trans Logistics Company)

 

ТОО «QazLogistikGroup»

 

ТОО «Фирма Lika Trade»

 

ТОО «Нур Темир Транс»

 

Приложения

План развития ОП 7М11313

Комплексный план кафедры ТТиОП 2022-23

План развития ОП 6В11312

План развития ОП 6В11314

План развития ОП 7М07104

План развития 6В11313

План развития 8071

План развития 811305.

План развития ОП 6В07107

План развития ОП 6В11311

МОП 6В11311 каз

МОП 6В11311русск

МОП 7М07104 каз

МОП 7М07104руск

МОП 7М11313 каз

МОП 8D07103каз

МОП 8D07103русск

МОП 8D11305каз

МОП 8D11305русск

МОП – 7М11313.русск

МОП 6B07107 каз.doc

МОП 6B07107русск

МОП 6B11312каз

МОП 6B11312русск

МОП 6B11313 каз

МОП 6B11313русск

МОП 6B011314 каз

МОП 6B011314русск

КЭД – 8D11305(русск)

КЭД 6В07107 2022-2026руск, 22

КЭД 6В11311 2022- 2026(руск)

КЭД 6В11312, 2022-206 Каз

КЭД 6В11313 2022 Каз

КЭД 7М07104 (каз) (1)

КЭД 7М011313 (каз)

КЭД 7М11313, 2022-2024(Русск)

КЭД 8D11305 каз

КЭД – 6В11314, 2022-2026 Каз

КЭД – 6В07107 ,22022-2026 Каз

КЭД 6В11311 2022-2026 каз

КЭД 6В11313 2022-2026 (руск)

КЭД – 8D07103(каз)

Программа_педогогической_практики

ПРОГРАММА ПРОИЗ 6В071

Программа_исследовательской_практики

ПРОГРАММА ПРОИЗ 6В113- ОПДЭТ (1)

КЭД – 7М07104 , 2022-2024(русск)

КЭД – 8D07103.(русск)docx

_КЭД 6В11312 – 2022-2026 (руск)

КЭД 6В11314 -2022-2026(руск)

КЭД 6В11314 -2022-2026(руск)

КЭД – 7М07104 , 2022-2024(русск)

_КЭД 6В11312 – 2022-2026 (руск)

КЭД – 8D07103.(русск)docx

Методические указания по написания ДПР 6В071

Методические указания по написанию ДР 6В113

Методические указания по написанию магистерских диссертации

Акад. мобильность1

Гостевая лекция 2

гостевая лекция 1

ЛЕКЦИЯ

Акад. моб2

Кафедраның іс-шаралары Көлік техникасы және тасымалдауды ұйымдастыру

«Қазақстан тарихы, жалпы білім беру пәндері және ақпараттық жүйелер»
кафедрасы

«Қазақстан тарихы, жалпы білім беру пәндері және ақпараттық жүйелер» кафедрасы Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институтының (КазАДИ) құрылымдық бөлімшесі болып табылады және дайындықтың барлық бағыттары бойынша магистранттар мен бакалаврлерді дайындауды жүзеге асырады. Оқыту тілдері: қазақ, орыс, жеке пәндер ағылшын тілінде.

Языки преподавания: казахский, русский, отдельные дисциплины на английском языке.
Кафедра 6В06106 «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілер шығарушы болып табылады. 6В06106 «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы 2021-2025 оқу жылдарына жаңартылған және ҚР ББ реестріне/тізіміне енгізілген http://esuvo.platonus.kz/#/register/education_program/application/35103.

6В06106 «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы 10.06.2024 жылға дейін АРТА-мен мамандандырылған аккредиттеуден өткен (№АВ3539 от 11.06.2021 ж.).

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының жалпы саны 29 адам, оның ішінде: 21 штаттық (2 ғылым докторы, 1 PhD докторы, 8 ғылым кандидаттары, 6 магистранттар) және 8 қоса атқарушылар.

Кафедра жұмыс берушілермен тығыз байланыста, оның ішінде «Ханиуэлл-АСУ» ЖШС, Халықаралық ақпараттандыру академиясы, ҚМЖО ЗТҚ және басқалары.

Кафедра ПОҚ «Техникалық ЖОО-да білім алушылардың кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру кезінде жұмсақ дағдыларды (soft skills) дамыту» бастамашыл тақырыбы бойынша ҒЗЖ орындайды.

Кафедраның білім алушылар және ПОҚ шетел ЖОО ынтымақтастыққа белсене қатысады, оның ішінде Howest университеті, Бельгия Кортрейк қаласы; ХНАДУ, Украина, Харьков қаласы; Резекне технология академиясы, Латвия және басқалары.

Білім алушылар және стейкхолдерлерді ақпараттық қолодау үшін ҚТ ЖБП және АЖ кафедрасының сайты дайындалған www.kazadig.jimdo.com.

Приложения

МОП ИС

МОП ИС на 2022-2026 англ+

МОП ИС каз

МОП ИС на 2022-2026 қазақша+

КЭД

КЭД 2022-2026 русс ИС

МОИ ИС

МОП ИС на 2022-2026 рус+

КЭД каз

КЭД 2022-2026 Қазақша ИС

КЭД англ

КЭД 2022-2026 англ ИС

Қазақстан тарихы жалпы білім беретін пәндер және ақпараттық жүйелер кафедрасының іс-шаралары

Кафедрасы «Экономика»

2003 жылы құрылған «Экономика» кафедрасы Л.Б. Гончаров атындағы КазАДИ-дің жетекші кафедраларының бірі болып табылады. Кафедраның басты міндеті бакалаврлер және магистрантарды дайындау. КазАДИ-дің мамандарды дайындауда «Бизнес және басқару» дайындық бағытының келесі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекетік лицензиялары бар:

Бакалавриат:

6В04101 «Экономика»;
6В04103 «Есеп және аудит»;

Магистратура:

7М04101 «Экономика»;

Бітірушілер/түлектер шығарушы кафедраның профессор-оқытушылар құрамының әлеуеті өте жоғары: 1 экономика ғылымының докторы, 6 экономика ғылымдарының кандидаттары және 5 экономика ғылымдарынығ магистрлері.

«Экономика» кафедрасы білім алушылардың тиімді жұмысқа орналасуына әкелетін жұмыс берушілермен ынтымақтастықты белсенді дамытады, оларды білім беру бағдарламаларының мазмұнын анықтауға, сабақтар өткізуге, білім алушылардың білімін бағалауға кеңінен тартады. Кафедраның негізгі серіктестері келесі кәсіпорындар және ұйымдар: «Асфальтобетон-1» ЖШС, «SaVeSa» ЖШС, «Авьер Гранд» ЖШС, «GRV Accounting» ЖШС, «People Media» ЖШС, «САКЕ-93» ЖШС, «Xan Construction» ЖШС.

Приложения

План развития

План развития ОП Учет и аудит каз

ПЛАН РАЗВИТИЯ ОП Учет и аудит

Компетентность модели выпускника

Компетент.модель выпускника Экономика

Компетент.модель Экономика англ

Компетент.модель Экономика каз

КЭД

КЭД Экономика

КЭД Экономика каз

КЭД Экономика

КЭД-Экономика каз

КЭД Эконом англ

МОП

МОП Экономика

МОП Экономика каз

МОП Экономика

МОП-Экономика каз

МОП Эконом англ

Методические указания

Метод указания по оформлению ДР ЭК

Метод указания по преддипломной практики Эк

Метод указания преддип.практик. Эк каз

Программа преддипломной практики Экономика

Программа профессиональной практики Экономика

Компетентность модели выпускника

Компетент.модель выпускника УиА

Компетент.модель УиА англ

Компент.модель УиА 2022. каз

КЭД

КЭД Учет и аудит

КЭД Учет и аудит каз

КЭД Учет и аудит

КЭД УиА каз

КЭД УиА англ

МОП

МОП Учет и аудит

МОП Учет и аудит каз

МОП Учет и аудит

МОП УиА каз

МОП УиА англ

Методические указания

Метод указания по оформлению ДР УиА

Метод указания по преддипломной практики УиА

Метод указания по преддипломной практики УиА каз

Программа преддипломной практики УиА

Программа профессиональной практики УиА

Компетентность модели выпускника

Компетент.модель выпускника магистратура

Компетент.модель магистратура каз

Компетент.модель магистратура англ

Положение по оформлению Магистерской Диссертации 2022

Положение по оформлению МД каз

Метод.указания по прохождению педагогической практики

Метод.указ по прохождению педагогической практики магистрантов каз

Программа научной стажировки магистрантов

Метод.указания по прохождению исследовательской практики магистрантов

Метод указания по прохождению исследовательскую практику магистрантов каз

План развития

План развит ОП на 2020-2025 магистратура окон

План развит ОП магистр англ

План развит ОП магистр каз

КЭД

КЭД Магистратура

КЭД-Эконом МАГИСТР каз

КЭД Магистратура англ

МОП

МОП Магистратура

МОП-Эконом МАГИСТР каз

МОП Магистратура англ

Главными партнерами остаются

GRV Accounting
SaVeSa
Асфальтобетон 1
Экономика кафедрасының іс-шаралары
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support