2002 жылы құрылған «Көлік құрылысы және құрылыс материалдарын өндіру» (КҚ және ҚМӨ) кафедрасы Л.Б. Гончаров атындағы КазАДИ-дің жетекші кафедраларының бірі болып табылады. КазАДИ-дің мамандарды дайындауда «Сәулет және құрылыс» дайындық бағытының келесі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік лицензиялары бар:

Бакалавриат:

6В07311 «Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы»;
6В07308 «Құрылыс»;
6В07309 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»;
6В07312 «Көпірлер және тоннелдер құрылысы»;
6В07313 «Газ-мұнай құбырлары және газ-мұнай сақтау құрылысы»
Магистратура:
7М07314 «Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы»;
7М07308 «Құрылыс».

Бітірушілер/түлектер шығарушы кафедраның профессор-оқытушылар құрамының әлеуеті өте жоғары: 3 техника ғылымдарының докторы, 8 техника ғылымдарының кандидаттары, 1 PhD докторы және 7 техника ғылымдарының магистрлері.

«КҚ және ҚМӨ» кафедрасы білім алушылардың тиімді жұмысқа орналасуына әкелетін жұмыс берушілермен ынтымақтастықты белсенді дамытады, оларды білім беру бағдарламаларының мазмұнын анықтауға, сабақтар өткізуге, білім алушылардың білімін бағалауға кеңінен тартады.

Білім беру бағдарламаларының бағыттары бойынша білім беру сапасын қамтамасыз ету кафедра студенттері мен магистранттарының өндірістік базасында практика жүргізу бойынша жетекші өндірістік және ғылыми ұйымдармен жасалған шарттар негізінде жүзеге асырылады. Ең басты серіктестер болып «ҚазжолҒЗИ» АҚ, «ҚазАвтоЖол» АҚ, «ҚазҒЗжәнЖИ «Дортранс» ЖШС, «Асфальтобетон-1» АҚ, «АККЗ» ЖШС, «BI Group» ЖШС және басқалары қалады.

Негізгі серіктестер

АО «КазДорНИИ»
АО «КазАвтоЖол»
ТОО «Асфальтобетон №1»
ТОО «АЗМК»
ТОО «BI Group»
Негізгі серіктестер

Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол академиясының кафедраларын құру 2001 жылы басталған. 2001 жылы «Көтерме-көліктік, құрылыс-жол машиналары және жабдықтары, автомобильдер және автомобиль шаруашылығы» кафедрасы құрылды.

Кафедраның бірінші меңгерушісі КазАДИ ректоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, техника ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық көлік академиясының академигі Қабашев Рақымжан Әбілқасымұлы болды.

2010 жылдан бастап кафедраның атауы өзгертіліп «Көлік техникасы және тасымалдауды ұйымдастыру» (КТ және ТҰ) кафедрасы деп аталатын болды.

Кафедраның негізгі мақсаты/міндеті – кәсіби білімі, оқу дағдылары бар мамандарды теориялық және практикалық даярлауды қамтамасыз ету.

«КТ және ТҰ» кафедрасы келесі білім беру бағдарламалары бойынша кадрлер дайындайтын, бітірушілер/түлектер шығаратын кафедра болып табылады

Бакалавриат:

«Көлік, көлік техникасы және технологиялары»,
«Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану»
«Жол қозғалысын ұйымдастыру»
«Автокөліктегі логистика және тасымалдауды ұйымдастыру»
«Автокөлік құрылысындағы мехатроника»

Магистратура:

«Көлік, көлік техникасы және технологиялары»,
«Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану»

Докторантура:

«Көлік, көлік техникасы және технологиялары»,
«Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану»

Сабақтар мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Кафедраның профессорлар-оқытушылар құрамы жоғары білікті кәсіби ұжымнан тұрады, оның ішінде: 7 ғылым докторы, 11 ғылым кандидаттары, 2 PhD докторлар, 10 ғылым магистрлері.

Кафедраның іс-шаралары Көлік техникасы және тасымалдауды ұйымдастыру

«Қазақстан тарихы, жалпы білім беру пәндері және ақпараттық жүйелер»
кафедрасы

«Қазақстан тарихы, жалпы білім беру пәндері және ақпараттық жүйелер» кафедрасы Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институтының (КазАДИ) құрылымдық бөлімшесі болып табылады және дайындықтың барлық бағыттары бойынша магистранттар мен бакалаврлерді дайындауды жүзеге асырады. Оқыту тілдері: қазақ, орыс, жеке пәндер ағылшын тілінде.

Языки преподавания: казахский, русский, отдельные дисциплины на английском языке.
Кафедра 6В06106 «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілер шығарушы болып табылады. 6В06106 «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы 2021-2025 оқу жылдарына жаңартылған және ҚР ББ реестріне/тізіміне енгізілген http://esuvo.platonus.kz/#/register/education_program/application/35103.

6В06106 «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы 10.06.2024 жылға дейін АРТА-мен мамандандырылған аккредиттеуден өткен (№АВ3539 от 11.06.2021 ж.).

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының жалпы саны 29 адам, оның ішінде: 21 штаттық (2 ғылым докторы, 1 PhD докторы, 8 ғылым кандидаттары, 6 магистранттар) және 8 қоса атқарушылар.

Кафедра жұмыс берушілермен тығыз байланыста, оның ішінде «Ханиуэлл-АСУ» ЖШС, Халықаралық ақпараттандыру академиясы, ҚМЖО ЗТҚ және басқалары.

Кафедра ПОҚ «Техникалық ЖОО-да білім алушылардың кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру кезінде жұмсақ дағдыларды (soft skills) дамыту» бастамашыл тақырыбы бойынша ҒЗЖ орындайды.

Кафедраның білім алушылар және ПОҚ шетел ЖОО ынтымақтастыққа белсене қатысады, оның ішінде Howest университеті, Бельгия Кортрейк қаласы; ХНАДУ, Украина, Харьков қаласы; Резекне технология академиясы, Латвия және басқалары.

Білім алушылар және стейкхолдерлерді ақпараттық қолодау үшін ҚТ ЖБП және АЖ кафедрасының сайты дайындалған www.kazadig.jimdo.com.

Қазақстан тарихы жалпы білім беретін пәндер және ақпараттық жүйелер кафедрасының іс-шаралары
Мұғалімдер
Гончарова Ксения Леонидовна
Нурпеисова Толеужан Байболовна
Оспанова Айткуль Алмахановна
Тажибахыт Галым Сабитжанұлы
Мусабекова Индира Темирбековна
Мажит Зара Саттарқызы
Тансыкбаева Бахыт Амалбековна
Тулеушева Жупар Алипбаевна
Коваленко Ксения Николаевна
Смаилова Гульбаршын Абылкасымовна
Керейбаева Гульсара Хабибуллиновна
Жонкешова Айнагуль Сейсенбековна
Естемесова Гульсара Даутхановна
Джулдикараева Фатима Тастемировна
Давлетова Гульмира Амангельдиевна
Вишнякова Наталья Петровна
Бекмуханбетова Шолпан Ахметбаевна
Базарбаева Гульнара Алимбаевна
Аутова Гульмира Махмутовна
Абсатова Марфуга Абсатовна
Абдигалиева Мадина Сапаровна
Канибекова Мәдина Әлқуатқызы
Турманова Айжан Егембердиевна
Шакенова Жамила Наурызбаевна
Панюкова Дина Васильевна
Рыскелдиева Гульдария Даулетказиевна
Серіков Сұнғат Айтбекұлы
Халилов Ашир
Сырлыбаева Гайни Абсеметовна
Госманова Гульмира Амангелдиновна
Толық оқытушылар құрамы

Кафедрасы «Экономика»

2003 жылы құрылған «Экономика» кафедрасы Л.Б. Гончаров атындағы КазАДИ-дің жетекші кафедраларының бірі болып табылады. Кафедраның басты міндеті бакалаврлер және магистрантарды дайындау. КазАДИ-дің мамандарды дайындауда «Бизнес және басқару» дайындық бағытының келесі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекетік лицензиялары бар:

Бакалавриат:

6В04101 «Экономика»;
6В04103 «Есеп және аудит»;

Магистратура:

7М04101 «Экономика»;

Бітірушілер/түлектер шығарушы кафедраның профессор-оқытушылар құрамының әлеуеті өте жоғары: 1 экономика ғылымының докторы, 6 экономика ғылымдарының кандидаттары және 5 экономика ғылымдарынығ магистрлері.

«Экономика» кафедрасы білім алушылардың тиімді жұмысқа орналасуына әкелетін жұмыс берушілермен ынтымақтастықты белсенді дамытады, оларды білім беру бағдарламаларының мазмұнын анықтауға, сабақтар өткізуге, білім алушылардың білімін бағалауға кеңінен тартады. Кафедраның негізгі серіктестері келесі кәсіпорындар және ұйымдар: «Асфальтобетон-1» ЖШС, «SaVeSa» ЖШС, «Авьер Гранд» ЖШС, «GRV Accounting» ЖШС, «People Media» ЖШС, «САКЕ-93» ЖШС, «Xan Construction» ЖШС.

Экономика кафедрасының іс-шаралары
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support